Veden­alaiset rakennus­työt

Veden­alaiset rakennus­työt

Veden­alaiset rakennus­työt

Veden­alaiset rakennus­työt

Veden­alaiset rakennus­työt

Vedenalainen rakennustyö vaatii erityisosaamista. Unwa Oy:n henkilöstö on ollut mukana useassa vedenalaisessa rakennusprojektissa. Laadukkaan lopputuloksen saavuttaminen tarvitsee aina ammattitaitoisen sukellusryhmän. Erittäin tärkeää  sukellustyössä on myös, että kalusto on huollettu ja tarkastettu määräaikojen puitteissa.

Unwa Oy:n sukeltajat ovat olleet mukana mm. satamalaitureiden eroosio valuissa ja elementtiasennuksissa. Olemme myös suorittaneet myös erilaisia betonikorjaustöitä usealle vesivoimalaitoksille.

Perinteiset betonikorjaustyöt ovat mm. betonimantteloinnit sekä painevalut. Vedenalaiset ja vesirajassa olevat betonirakenteet ovat kovalla rasituksella Suomen kesä-talviolosuhteissa .  On tärkeää suorittaa tarkastus- ja korjaustöitä betonirakenteille. Näillä toiminpiteillä varmistetaan rakenteiden pitkäaikainen kestävyys.

Vedenalainen rakennustyö vaatii aina tarkkaa suunnittelemista ja toteuttamista. Turvallinen kalusto sekä henkilöstö takaa aina onnistuneen lopputuloksen haastavammassakin projektissa!

Vedenalaisia rakennus­palveluitamme

Betonityöt

Eroosiovalut
Painevalut
Injektoinnit
Elementti asennukset
Laastipaikkaukset

Rakennustyöt

Betonimuottien rakennukset ja asennukset
Painevalumuottien rakennukset ja asennukset
Raskasmetalli asennukset
Vedenalaiset hitsaustyöt
Vedenalaiset polttoleikkaustyöt
Vedenalainen maansiirto tai poisto (Mammutointi/Ejektorointi